Om Elnesvågen og Omegn IL

Elnesvågen og Omegn IL er en tradisjonsrik klubb som har mye å si for folk i området. Klubben har i mange år vært kjent for å være en talentfabrikk i mange idretter.

eoil

Det er mange aktive i klubben, og et imponerende stort antall er med på dugnader. Dette gjør at samholdet hele tiden er på topp.

Fotball og håndball
Det er spesielt i fotball og håndball at idrettslaget har utmerket seg de siste årene. Her har man klart å oppnå svært gode resultater med flere lag. Spesielt har man lykkes med å få frem talenter som senere har gått videre til klubber på et høyere nivå. Derfor er det mange som ser på oss som den store talentfabrikken i området. Dette er et hedersmerke som klubben er stolte over å ha fått. Det jobbes hele tiden med å utvikle nye talenter på aldersbestemt nivå. Denne breddesatsningen er selve grunnpilaren i klubbens verdisett. Det viktigste er at barn og unge skal få muligheten til å utfolde og utvikle seg fysisk.

Langrenn
I det siste har langrenn også blitt et satsningsområde for idrettslaget. Denne satsningen har så langt ikke ført til de store resultatene. Man har nå ansatt en profesjonell trener og håper at dette vil hjelpe. Det er uten tvil mange store talenter i klubben som venter på å utvikle seg videre. Det blir spennende å se hvilke resultater disse får om noen år.

Elnesvågen og Omegn IL er en allsidig breddeklubb som setter de unge i fokus. Her utvikler morgendagens talenter i flere idrettsgrener. Forhåpentligvis vil denne trenden fortsette gjennom de kommende årene. Med det engasjementet som finnes lokalt så ligger alt til rette for at dette skal komme til å skje. Alle de frivillige personenne bidrar til at både ledere og medlemmer ser veldig positit på fremtiden.